• Bize Yazın
  • 13.botekurultayi@gmail.com

Maker

Eğitsel maker mikrodenetleyiciler(Arduino, Raspberry, vb.) kullanılarak eğitim alanındaki bir kazanıma yönelik geliştirilen bir proje olmalıdır.

    - Tek başına çalışabilen veya bir sisteme ek özellik olarak geliştirilen projede mutlaka mikrodenetleyici kartlar (Arduino vb.) kullanılmalıdır.

    - Eğitsel olarak hazırlanmış 3B Tasarım ürünleri bu kategori altında değerlendirilecektir.

    - Yazılım bölümünde; değişken tanımlamaları ve kullanımı, kodun fonksiyonlar halinde yazılması, işlemleri az satırda gerçekleştirme gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

    - Katılımcılar video veya sunu şeklinde bir proje sunumu hazırlanmalıdır. Sunumda; Projenin amacı, proje tasarımı ve aşamaları, elektronik devre elemanları, kaynak kodu, çalışma prensibi gibi başlıklarda detaylı bilgilere yer verilmelidir. Proje değerlendirmeleri bu sunumlar üzerinden yapılacaktır.

    - Proje özgün olmalıdır. Benzer projelere rastlanması durumunda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Yarışmaya bireysel katılım veya en fazla 4 kişilik gruplar halinde katılım sağlanabilir.

Not: İsteğinize göre projenizi getirip diğer katılımcılara sergileyebilirsiniz. Bunun için sergi alanı olacaktır.


Maker

Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayına Son;Dokuz Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde

13.Ulusal BÖTE Öğrenci KurultayıUlusal BÖTE Öğrenci Konseyi Katkılarıyla