• Bize Yazın
  • 13.botekurultayi@gmail.com

Diğer

Bu kategoride aşağıdaki alanlarda özgün ve etik değerlere aykırı unsur içermeyen çalışmalar kabul edilerek, inceleme kapsamına alınacaktır.

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü ders içeriklerine paralel olarak geliştirilmiş çalışmalar,

- Öğretim Teknolojileri bağlamında hazırlanmış ders materyali niteliği taşıyan çalışmalar,

- Teknolojik alanda mevcut kategorilerde yer almayan çalışmalar,

- Akademik bağlamda gelişme, değişim, dönüşüm önerisi içeren araştırma ve çalışmalar ile katılım sağlanabilir.

*Yarışmaya seçilen alana göre bireysel veya en fazla 4 kişilik gruplar haline katılım sağlanabilir.


Diğer

Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayına Son;Dokuz Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde

13.Ulusal BÖTE Öğrenci KurultayıUlusal BÖTE Öğrenci Konseyi Katkılarıyla